Realizacje

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa. Od km ok 713+580 do ok 721+170,00


Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok  w ciągu drogi  krajowej nr 28 Zator – Medyka